FAQ: Briefing

Deze tekst bevat de een voorbeeld van een briefing van de wedstrijdleiding van de DNRT. Op de racedag zal de mondelinge briefing beperkt worden tot de bijzonderheden van de dag, het evenement of het circuit. De bijzonderheden van de startprocedure zullen ook altijd besproken worden.

• De wedstrijdleiders van de DNRT zijn over het algemeen samengesteld uit dezelfde groep: Martin en Paul zijn meestal de wedstrijdleiders. In het Bijzonder Reglement staat de wedstrijdleiding van de racedag vermeld.

• Als je iets wil weten over de racedag, het tijdschema of de reglementen, kun je altijd terecht bij het secretariaat en de wedstrijdleiding. “Dat wist ik niet”, is nooit een excuus.

• Voor de wedstrijdleiders is iedereen even belangrijk, we rijden sportief en veilig, we kunnen samen door de bocht en we zijn gastvrij. Het zijn geen loze kreten, wij houden u daaraan gedurende het gehele seizoen. Soms is er een groot verschil in langzame en snelle auto’s, maar ook in hoge en lage auto’s. De langzame houdt zijn lijn aan (niet van links naar rechts gaan om voorrang te geven), de snelle passeert naar goeddunken, als je ruimte kunt geven doe je dat natuurlijk. Verontschuldig je eens als je iets stoms doet, steek je hand op.

• Iedere official is een vrijwilliger, maar geen amateur. Problemen met de officials? Meldt het bij de wedstrijdleiding. Sommige dagen zijn er weleens weinig officials (vlaggers), alle circuits zijn echter uitgerust met camera’s.

Bedank de officials eens in de uitloopronde van de laatste race.

Vlaggen:

• Code 60 vlaggen en het gedrag dat daarbij hoort moet bekend zijn. Op hard doorrijden als de vlag wordt getoond, wordt gelet. Ook sectoren worden gecontroleerd d.m.v. lussen en snelheidsmetingen.

• Geel betekent gevaar, niet inhalen dus, van het gas af. Toon respect voor geel, steek je hand op als je geel ziet, achter je zien ze dat dan. Niet naast elkaar rijden, dit gedrag valt onder gevaarlijk rijgedrag. Heb je door snelheidsverschil per ongeluk onder geel ingehaald? Plek zo snel mogelijk op een veilige plek teruggeven en zo snel mogelijk na de race of training melden bij de wedstrijdleiding.

• Rood tijdens de race; in volgorde blijven rijden, achter elkaar stoppen bij startstreep! Let ook op de lampen op de startbrug. De wedstrijdleiding beslist hoe het verder gaat, stoppen of herstart. Bij rood in de training gaat u de pitstraat in.

• Alle andere vlaggen moet u kennen, de wedstrijdleiders zijn gaarne bereid het uit te leggen.

Gedrag:

• Problemen, zaken die wellicht onreglementair zijn, altijd vooraf melden.

• Iedere rijder moet bij het secretariaat bekend zijn. Meer dan 1 coureur op een auto, doorgeven (inschrijven) bij het secretariaat, is de kwalificatie door de andere rijder, dan achteraan starten. Uitgezonderd als je als team staat ingeschreven.

• Aanrijding (ook aan het circuit), binnen het uur melden. De wedstrijdleiders willen uw kant van het verhaal horen en zij willen ook altijd een gesprek tussen de rijders. Komt u niet, dan beslissen de wedstrijdleiders, dat betekent meestal een straf. Vermijdbaar contact wordt eveneens bestraft. Ga er niet vanuit dat iemand je expres raakt.

• Wij zijn gastvrij, publiek en gasten zijn welkom, dus u rijdt 20 km of minder. Let zelf op de kinderen. Kinderen beneden de 16 jaar niet aan de pitmuur laten staan.

• In de pits zo lang mogelijk links rijden, pas op het laatst naar rechts. Midden in de pitstraat niet parkeren, geen auto’s op slot zetten in de pitstraat.

• Op een circuit kunt u altijd aan het eind van de pitstraat de paddock op, de pitstraat in doet u aan de andere zijde. U rijdt dus in de pitstraat nooit tegen de richting in.

• Geen bochten afsteken, dat geeft troep op de baan en schade. Als u in de grindbak bent gekomen, grind uitschudden in het gras en verderop op een veilige plek de baan op. Grind op de baan geeft veel schade aan voertuigen.

• Heeft u een olie- of koelwaterlekkage? Zo snel mogelijk van de baan en op een veilige plek gaan staan. Doorrijden verpest de dag voor iedereen, opruimen van olie en koelvloeistof kost veel tijd.

• De wedstrijdleiders willen dat u binnen de witte lijnen rijdt, respecteer de track limits.

• Er wordt strikt gelet op milieuzaken, gebruik lekbakken, ruim gelekte vloeistof op.

• Tanken buiten de race zoveel mogelijk bij het tankstation, tijdens de races voor de boxen, verstoor daarbij geen andere race, tank nooit in en achter de boxen.

• Wij kunnen controleren op drankgebruik. Je maakt kans dat wij ’s morgens met een blaastest langskomen. Alles meer dan 0 op de meter betekent een startverbod. Let dus ook op de avond voor uw racedag.

Kleding:

• Moet compleet zijn, balaclava in de overal, polsbandje of raamnet.

• De polsband zit aan de onderste veiligheidsgordel vast (advies is een goede klimhaak) en de bovenzijde tussen de pols en de elleboog. Nooit aan de kooi vastmaken. Let op bij de veiligheidsgordels dat de kruisband goed vast zit. Los maken van de gordels pas bij pitbox. Wij controleren regelmatig op kleding en gordels.

Startprocedure:

• Let goed op het tijdschema, wij vinden dat je veel zelf kunt doen. Weet je plek op de startgrid, en stel tijdig op. Zeker minimaal 15 min voor de race klaarstaan om de baan op te gaan. Let op race van de groep voor jouw groep, we proberen een 3 minutenbord te laten zien vóór het oprijden.

De sprintklassen rijden meestal alleen een opstelronde, (geen opwarmronde), graag snel opstellen op de pré-startgrid, geen lange discussies of je wel goed staat. De opstelronde zo snel mogelijk afleggen, anders redden we het niet met de tijd en rijden we een raceronde minder.

De endurance-klassen rijden meestal een opstelronde, stellen zich op de startgrid op waarna de groene vlag volgt voor de opwarmronde.

• We staan altijd versprongen bij een staande start, de polepositie is circuitafhankelijk. Recht in de starthaken gaan staan, niet schuin, niet bewegen.

• Nadat de rode vlag weg is volgt het bord ‘5 sec’, het licht gaat op rood. Rood uit is de start.

• Tijdwinst houden we vast (tot 15 minuten), we kunnen dus eerder starten met uw race. Te laat

aanwezig op de pré-grid betekent dat u uit de pitstraat moet starten.

• Na het afvlaggen, lekker vlot doorrijden zodat de volgende race kan beginnen aan de opwarmronde, u gaat de pitstraat in, nooit inhalen, geen remacties/donuts.

• Een gescheiden start, meer groepen in één race. Rode vlag weg, 5-secondenbord rood licht, rood licht uit. De volgende groep blijft op zijn plaats staan, niet naar voren rijden. De procedure herhaalt zich: Rode vlag weg, 5-seconden rood licht, rood licht uit.